• ห้องเดี่ยว ราคา 25,900 บาท
 • ห้องคู่/สาม ราคา 19,900 บาท
 • *กรณีผู้ป่วยมีภาวะปอดอักเสบร่วม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
 • ห้องเดี่ยว ราคา 19,900 บาท
 • ห้องคู่/สาม ราคา 15,000 บาท
 • *กรณีผู้ป่วยมีภาวะปอดอักเสบร่วม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
 • การเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ต้องได้รับการตรวจประเมินอาการและเป็นไปตามดุลยพินิจแพทย์เห็นสมควร
 • อัตราเหมาจ่ายนี้ไม่ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยและการรักษา เกี่ยวกับโรคประจำตัว
 • กรณีพักเกินที่กำหนด คิดค่าใช้จ่ายในอัตราปกติของโรงพยาบาล
 • อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยเกินกว่ารายการที่กำหนดไว้
 • กรณีเข้าพักไม่ครบตามที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราเหมาจ่ายนี้ไม่ครอบคลุมการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) คิดค่าใช้จ่ายในอัตราปกติของโรงพยาบาล

✅ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น.

✅ ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

✅ หากท่านต้องการตรวจโปรแกรมอื่นสามารถแจ้งกับทางโรงพยาบาลได้เลย
⏰ ราคานี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 นี้เท่านั้น⏰

ทางโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในโรงพยาบาล 🙏🙏🙏

สอบถามการเข้ารับบริการได้ที่
📞 โทร 035-356-888 หรือ 064 – 183 – 5246
Line : https://lin.ee/FajlqYJ
🌐www.asiainterhospital.com