โรคไอพีดี(IPD)คืออะไร

IPD ย่อมาจาก invasive pneumococcal disease คือโรคติดเชื้อชนิดลุกลามที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อนิวโมคอคคัส ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือปอดอักเสบรุนแรง จนอาจทำให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

เชื้อนิวโมคอคคัส คืออะไร

เชื้อนิวโมคอคคัสมีชื่อเต็มว่า Streptococcus pneumoniae เชื้อนี้พบได้ทั่วไปในโพรงจมูกและลำคอทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ง่าย คล้ายไข้หวัด และทำให้เกิดโรคได้ในทุกกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่ถ้าร่างกายแข็งแรงก็จะไม่แสดงอาการแต่เมื่อใดที่ร่างกายอ่อนแอ เชื้อนี้สามารถทำให้เกิดโรคร้ายแรงขึ้นได้ โดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งยังสร้างภูมิคุ้มกันได้น้อย ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง

การป้องกันโรคไอพีดี

ทำได้โดยการหลีกเลี่ยงการนำเด็กเข้าไปในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัดโดยไม่จำเป็น รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือบ่อยๆ ในผู้ที่มีอาการไข้ ไอ ควรปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม ควรสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อได้ เช่นเดียวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม

วัคซีน

  • 2 เข็ม ราคา 5,500 บาท
  • 3 เข็ม ราคา 8,500 บาท
  • 4 เข็ม ราคา 11,500 บาท
  • 2 เข็ม ราคา 3,500 บาท
  • 3 เข็ม ราคา 5,200 บาท
  • 4 เข็ม ราคา 7,000 บาท

เงื่อนไข

  • ราคารวมค่าบริการโรงพยาบาลและเวชภัณฑ์แล้ว

บริการ

  • โรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

🤰 โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอดีพี👩‍🍼

✅ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น.

✅ ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

✅ หากท่านต้องการตรวจโปรแกรมอื่นสามารถแจ้งกับทางโรงพยาบาลได้เลย
⏰ ราคานี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 นี้เท่านั้น⏰

ทางโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในโรงพยาบาล 🙏🙏🙏

สอบถามการเข้ารับบริการได้ที่
📞 โทร 035-356-888 หรือ 064 – 183 – 5246
Line : https://lin.ee/FajlqYJ
🌐www.asiainterhospital.com