🏥 โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี และส่งผลงานวิชาการในงาน สัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 และได้รับเกียรติบัตรผ่านการรับรองคุณภาพ จาก สรพ.

จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กำหนดให้มีการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2566 ภายใต้แนวคิดหลัก “Synergy for Safety and Well-being” ในรูปแบบ on-site ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมกันสร้างระบบบริการสุขภาพของไทย ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนด้วยพลังของทุกคน 🤟🤟