คลินิกสูติ-นรีเวช

ขอบเขตการบริการ

          ให้บริการตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสุภาพสตรี เช่น ตรวจการตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์ ตรวจภายใน

เวลาทำการ

          ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

          หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 

035 356 888

 

สถานที่ตั้ง

          อาคาร 1 ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์

          035 356 888 ต่อ 1300

         

นพ.ภูชิชย์ มีประเสริฐสกุล                                   พญ.ลิลลดา อัมพวา                       พญ.กิตติญาภรณ์ เวทยานนท์

         

นพ.กิตติศักดิ์ เพ็ชรศิลา