โรคมะเร็งปากมดลูก เกิดขึ้นในเซลล์ปากมดลูกซึ่งอยู่บริเวณช่วงล่างของมดลูกและเชื่อมต่อกับช่องคลอด โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดฮิวแมนแปปปิโลมาไวรัส (Human Papillomavirus) หรือเอชพีวี (HPV) ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชื้อ HPV อาจทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเกิดความผิดปกติและกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด

  • 1 เข็ม ราคา 7,200 บาท
  • 2เข็ม ราคา 13,900 บาท (สำหรับอายุ 9 ปี ขึ้นไป)
  • 3เข็ม ราคา 19,500 บาท (สำหรีบผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง)

เงื่อนไข

  • ราคารวมค่าแพทย์บริการโรงพยาบาลและเวชภัณฑ์แล้ว
  • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป

บริการ

  • โรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์กรณีรักษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการฉีดวัคซีนและไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาทุกกรณี

🤰 โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก👩‍🍼

✅ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น.

✅ ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

✅ หากท่านต้องการตรวจโปรแกรมอื่นสามารถแจ้งกับทางโรงพยาบาลได้เลย
⏰ ราคานี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 นี้เท่านั้น⏰

ทางโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในโรงพยาบาล 🙏🙏🙏

สอบถามการเข้ารับบริการได้ที่
📞 โทร 035-356-888 หรือ 064 – 183 – 5246
Line : https://lin.ee/FajlqYJ
🌐www.asiainterhospital.com