🤰 โปรแกรมคลอด 👩‍🍼

 • คลอดแบบปกติ พักฟื้น 3 วัน 2 คืน
 • ห้องเดี่ยว ราคา33,000 บาท
 • ห้องคู่ ราคา 30,000 บาท
 • คลอดแบบผ่าตัดคลอด พักฟื้น 4 วัน 3 คืน
 • ห้องเดี่ยว ราคา51,000 บาท
 • ห้องคู่ ราคา 47,000 บาท

หมายเหตุ อัตราคลอดเหมาจ่ายนี้ไม่รวม

 • ค่าคลอดทารกแฝด
 • ไม่ครอบคลุมการรักาษาในกรณีมารดา/เด็กมีภาวะแทรกซ้อนขณะคลอดหรือหลังคลอด
 • ค่าอาหารญาติ ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ภายในห้องพัก ค่าบริการเตียงเสริม
 • หากพักเกินกำหนดจ่ายส่วนเกินให้ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าห้อง
 • ค่ากรอบรูปรอยเท้าทารก (ราคาตามแบบที่เลือก)

อัตราค่าบริการเสริมจากแพ็คเกจ

 • ผ่าตัดคลอด+ทำหมัน 4,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอด+ผ่าตัดไส้ติ่ง 5,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอด+ทำหมัน+ผ่าตัดไส้ติ่ง 7,000 บาท
 • คลอดทารกแฝด 7,000 บาท

💝 ยินดีต้อนรับคุณแม่ เข้ารับการคลอด 🎊

✅ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น.

✅ ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทางโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในโรงพยาบาล 🙏🙏🙏

สอบถามการเข้ารับบริการได้ที่
📞 โทร 035-356-888 หรือ 064 – 183 – 5246
Line : https://lin.ee/FajlqYJ
🌐www.asiainterhospital.com