เก็บตกภาพบรรยากาศในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล เกษตรอยุธยา หันตรา รัน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่สถาบันมีอายุครบ 90 ปี สถานที่จัดงานบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา 🏃‍♀️🏃‍♂️