หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ขอบเขตการบริการ

          บริการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานให้กับบริษัท องค์กร หน่วยงานด้วยบริการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงตามสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรภายใต้มาตรฐานที่เป็นสากล สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

เวลาทำการ

        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 

035 356 888

สถานที่ตั้ง

          อาคาร 2 ชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์

          035 356 888 ต่อ 2402,2403