ศัลยกรรมประสาท

ขอบเขตการบริการ

         ให้การรักษาโดยประสาทศัลยแพทย์ ตรวจรักษาผ่าตัดสมอง เส้นเลือดแตกสมอง เนื้องอกไขสันหลัง กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ  บริการรักษาอาการผิดปกติของระบบประสาทและไขสันหลังด้วยวิธีผ่าตัด
  

เวลาทำการ

          วันอาทิตย์ เวลา : 9.00 – 12.00 น.

          หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 

035 356 888

สถานที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

          035 356 888

         

พญ.พิมพ์กานต์ หล่อวณิชย์           นพ.ณัฐกุล เกตุพิชัย