ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ขอบเขตการบริการ

        ศูนย์กระดูกและข้อ ดูแล รักษาปัญหากระดูก ข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ พร้อมประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพ

เวลาทำการ

        วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00

        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 

035 356 888

สถานที่ตั้ง

         อาคาร 1 ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์

        035 – 356 888 ต่อ 1300

                                                    นพ.พงศธร เลียงวัฒนคล              นพ.ณัฐพงศ์ แก้วสว่าง                 นพ.ณัฐภัทร พรหมคำ

                                                   

นพ.ธีระรัตน์ เรืองเดช                   นพ.ธฤต ธิติรังสี         นพ.ภัทรพงศ์ สิงหวีระสมร