บรรยากาศการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล ประจำปี พ.ศ.2565