คลินิก ARI

ขอบเขตการบริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โดยมีจุดบริการแยกจากผู้ป่วยทั่วไป เพื่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00- 18.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคารชั้น 3 ตึกที่ 2

เบอร์โทรศัพท์

035 356 888 

                    

พญ.กิรจิมา นวลทอง                     นพ.ธเนศพล ยังอยู่