คลินิกโรคหัวใจ

ขอบเขตการบริการ

          ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ด้วยอุปกรณ์ครบครันทันสมัยตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ด้วยอุปกรณ์เฉพาะทางโรคหัวใจ การรักษาการผ่าตัด การติดตามดูแล  โดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ 

เวลาทำการ

          วันศุกร์       เวลา : 09.00 – 15.00 น.

          วันอาทิตย์  เวลา : 09.00 – 15.00 น.

            หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 

035 356 888

สถานที่ตั้ง

          อาคาร 1 ชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์

          035 356 888 ต่อ  1400,1300

                   

   นพ.อัครา ชวนสมสุข                                  นพ.นรวิชญ์ รุจิสัมพันธ์                           นพ.ธนวิทย์ โรจน์ดำรงรัตนา