เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ทางโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุน กิจกรรม Ayutthaya Night Run 2022